Bil & Båt

 

  • Båtforening har ikke parkering for bil, så all parkering som skjer er enten ikke lovlig eller til sjenanse til våre naboer. Vi skal bestrebe å ha et godt forhold til våre naboer. Så vi ber medlemmer gå eller bruke sykkel
  • Brygga ligger delvis utsatt til i forhold til vær og passerende båttrafikk. Vi anbefaler derfor en type båt som man ikke er alt for glad i. Skader kan fort oppstå.
  • Brygga er ikke ansvarlig for din båt, derimot er du ansvarlig for skader din båt påfører brygga.
  • Du har ansvar for å sjekke tilstand av din båtplass, for at denne er i god stand.
  • Båten skal ikke være større enn båtplassen tilsier.
  • Fortøyning skal være skikkelig utført, hyssing fra kjøkkenet anbefales ikke.
  • Alle fortøyninger skal være med gummi dempere. Ikke stål/fjær dempere.
  • Det er ingen som rydder for deg. Alt søppel og skrot skal hjem, ikke i vaktbua.